/* en.sewaknepal.org theme functions */ /* en.sewaknepal.org theme functions */ NGO Responsive HTML5 Template

Liberal and sustainable protection of orphans is our campaign

By giving advice and suggestions

By giving advice and suggestions

  • admin
  • June 24, 2021

यस सामाजिक संस्था “सेवक नेपाल”को अभियान विस्तार सम्बन्धि विविध विषयहरूमा सल्लाह सुझाव तथा परामर्श दिएर पनि सहयोग पुरयाउन सक्नु हुने छ । तपाईहरू माझ भेटिएका अनाथ/असहाय बालबालिकाहरु छन् भने ति हामी माझ ल्याइदिएर तथा खबर गरेर पनि सहयोग पुर्याउन सक्नु हुनेछ l अत्याचार, शोषण तथा दमनमा परेका बालबालिकाहरुलाई हामि माझ खबर गरिदिएर पनि सहयोग पुरयाउन सक्नु हुनेछ।


    Fill out the form here to help with tips and advice